Employee Well-Being Handbook

เข้าถึง เข้าใจ ปฏิบัติได้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานของคุณ

Download Now »

Well-Being หรือ สุขภาวะ เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันโดยหลายคนมักจะสับสนกับคำว่า Wellness ซึ่งแท้จริงแล้ว Wellness หรือ การมีสุขภาพที่ดี นั้นเป็นเพียงแค่สับเซ็ตของ Well-Being ซึ่งการทำความเข้าใจในคำว่า Well-Being นั้น คุณจะไม่เพียงแต่สร้างพนักงานที่สุขภาพดี แต่ยังจะช่วยให้พวกเขานั้นมีความสุขที่มากกว่า เพราะที่ทำงานของเขานั้นเต็มไปด้วย ภาวะ แห่ง การสร้างความสุข หรือ สุขภาวะ นั่นเอง

ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว นอกจากจะช่วยทำให้คุณสามารถสร้างและปรับปรุง Well-Being ซึ่งเป็นภาพกว้าง ภาพรวมได้แล้ว ยังจะช่วยให้คุณนั้น สามารถวางโครงการ Employee Wellness Plan ให้กับบริษัทได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น เพราะคุทราบและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง Wellness และความสุขในส่วนอื่นๆ ได้ครบถ้วน

ฟังดูยาก แต่แท้จริงนั้น ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คุณจะเริ่มเรียนรู้มัน
เพียงแค่คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของเรานั้น จะช่วยให้คุณ

เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคอนเซ็ปต์ของคำว่า Well-Being ในแง่มุมของการนำเอามาใช้ในธุรกิจ บริษัท องค์กร แบบต่างๆ อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย

Employee Well-Being สามารถวัดค่าได้เช่นเดียวกันกับการวัด KPI เพียงคุณนำดัชนีวัดของ องค์กรอนามัยโลก (WHO) ซึ่งทั้งหมด เราได้สรุปไว้ให้คุณแล้ว

เพื่อให้การวัดนั้นเป็นมาตรฐานและมีความละเอียดยิ่งขึ้น ในการใช้งานได้จริงในระดับองค์กร ทางเราจึงได้พัฒนาระบบ Benchmark หรือ เกณฑ์วัดผล จากงานวิจัยของเรา มาไว้ให้คุณ

พร้อมแผนปฏิบัติการ และแนวคิดเพื่อการปรับปรุง Well-Being ในองค์กร ที่คุณสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทันที

What you'll get

Employee Well-being Overview

An primer to understanding and measuring well-being at work

Survey Questions

Read-to-use questions from the World Health Organization (WHO-5)

Benchmarks

Compare and evaluate your well-being score with benchmarks

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

ถึงเวลาแล้วในการ “คืนความสุข” ให้กับพนักงานของคุณ เพียงคุณลงทะเบียนจากแบบฟอร์มของเราเพื่อดาวน์โหลดหนังสือจากเรา ฟรี! • What you'll get

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.