Employee Net Promoter Score (eNPS) Handbook

คู่มือวัดความภักดีและความพอใจของพนักงานฉบับสมบูรณ์

Download Now »

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการกับ Turnover Rate หรือ การลดอัตราการลาออก รวมไปถึงการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร (Employee Retention) นั้นถือว่า เป็นสิ่งที่ลำบากและท้าทายมากแล้ว

แต่ในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรต้องเจอกับภาวะธุรกิจชะงักงัน จนพลาดโอกาสทำกำไร ในช่วงการฟื้นตัวหลังภัยโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย อันเนื่องมาจาก พนักงานลาออกจำนวนมาก จนกลายเป็นปรากฎการณ์ The Great Resignation ที่ความไม่พอใจในงาน ความภักดีที่หดหาย สั่งสมกันมา จนมาระเบิดพร้อมกัน นำมาสู่การชะงัก หรือ Stagnation ของธุรกิจที่ควรจะกลับมาทำกำไรได้ เนื่องมาจาก พนักงานลาออก แต่ก็หาคนมาทำไม่ได้

หลายคนอาจจะคิดว่า แก้ไขหรือป้องกันไม่ได้ แต่ที่จริงนั้น คุณสามารถทำได้ ถ้าคุณรู้จักกับ Employee Net Promoter Score หรือ eNPS ที่จะช่วยให้คุณตรวจจับสัญญาณความไม่พอใจ และทำความเข้าใจ แก้ไขกับพนักงานอย่างทันท่วงที ก่อน Skill Shortage ขึ้นมา

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ

เข้าใจ เข้าถึง ความหมายที่แท้จริงของ eNPS หรือ Employee Net Promoter Score ในระดับที่สามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้

การคำนวนค่า eNPS โดยสังเขป ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย ทำให้คุณเห็นสุขภาพขององค์กรที่แท้จริง ไม่หลอกตัวเอง

เกณฑ์การวัดค่า หรือ Benchmark ตัวค่า eNPS ว่า ระดับใดที่ธุรกิจคุณยังปลอดภัย หรือ ระดับใดที่คุณเสี่ยงจะเสียพนักงานไปจากการลาออก ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียรายได้ จากธุรกิจชะงักเพราะขาดคน

ค่า eNPS ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะหมายถึงพนักงานจะยิ่งรักองค์กร แต่คุณจะเพิ่มค่าของมันอย่างไร หนังสือเล่มนี้ มีแผนการดีๆให้กับคุณ

เชื่อถือได้ เพราะมาจากการค้นคว้าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งโดยทาง Happily.ai เอง และจากองค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของโลก

What you'll get

eNPS Overview

Use the survey and guides as many times as you'd like. No limits.

eNPS Benchmarks

Ready to use and print surveys if you're looking to do them offline.

Recommendations

Actionable items to improve eNPS in your organization

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

เพียงกรอกแบบฟอร์มของเรา เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือในรูปแบบ E-Book ฟรี! • What you'll get

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.