E Book - Motivation  iso-01.png

The Motivation Guide

คู่มือสร้างแรงจูงใจพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพและ Well-being ที่ดีขึ้น
แรงจูงใจในการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในเรื่องความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึง Well-being ของพนักงาน เพราะแรงจูงใจนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนและทำให้พนักงานมีความสุขในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุขและมีเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังพบว่าพนักงานหรือสมาชิกในทีมของคุณมีอาการที่บ่งบอกถึงการหมดแรงใจในการทำงาน คุณจะรู้และมีส่วนช่วยเหลือพนักงานหรือสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบและแนวทางในการดูแลและส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานในคู่มือฉบับนี้ โดยจะช่วยให้คุณ

เข้าใจถึงความสำคัญของแรงจูงใจและข้อดีเมื่อพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน

รับรู้ถึงสัญญาณหรืออาการของพนักงานที่ขาดแรงจูงใจ

ตรวจสอบด้วย Checklist ที่เข้าใจง่ายว่าคุณมีส่วนช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้ทีมหรือยัง

นำแนวทางหรือเคล็ดลับที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อดูแลและเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในทีม

What you'll get

The Motivation Guide

คู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพและ Well-being ที่ดีขึ้น

Checklist

เช็กลิสต์ง่าย ๆ สำหรับหัวหน้าหรือผู้จัดการทีม

Actionable Tips

เคล็ดลับแนวทางการปฏิบัติที่ทำได้จริง

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รับทั้งหมดนี้ได้เลย ฟรีทันที! • What you'll get

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร