บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดย MIT ในกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์

ภารกิจของเราคือการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขต่อกายและใจ

เราคือใคร

เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะมีความสุขในการทำงาน

ทารีฟ

CEO

มีความสุขที่สุดเมื่อได้ทำงานกับข้อมูล การออกแบบ และใช้เวลากับลูกชาย

MIT, Ex-Google. Linkedin

วิทวัส

CTO

มีความสุขที่สุดเมื่อได้เขียนโค้ด เล่นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และได้เห็นลูก ๆ ของเขาเติบโตขึ้นอย่างดี

พฤติกรรมศาสตร์

พัฒนาธุรกิจ

กลยุทธ์ & บริหารธุรกิจ

พันธมิตร

ประสบการณ์ลูกค้า

ปฏิบัติการธุรกิจ

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

พัฒนาธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจ

การตลาด

พฤติกรรมศาสตร์

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

Tech

ผลิตภัณฑ์

ศิลป์

ค่านิยมหลักของเราสะกดได้ว่า F-I-R-E 🔥

วัฒนธรรมและค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใครและทำงานอย่างไร

Courage to Fail
ความกล้าที่จะล้มเหลว

เราชอบที่จะทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ และเราเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลว

Integrity
ความซื่อสัตย์

เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและส่งมอบงานอย่างซื่อสัตย์ เราไม่ใช้ทางลัด

Respect
ความเคารพ

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึง ความรู้สึก ความปรารถนา และค่านิยมของพวกเขา

Excellence
ความเป็นเลิศ

เราภูมิใจในงานที่เราทำและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

หากคุณชื่นชอบความท้าทาย ร่วมมือกับเรา !

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ หรือทิ้งข้อความไว้ได้เลย ที่นี่