บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดย MIT ในกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์

ภารกิจของเราคือการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขต่อกายและใจ

เราคือใคร

เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะมีความสุขในการทำงาน

ทารีฟ

CEO

มีความสุขที่สุดเมื่อได้ทำงานกับข้อมูล การออกแบบ และใช้เวลากับลูกชาย

MIT, Ex-Google. Linkedin

วิทวัส

CTO

มีความสุขที่สุดเมื่อได้เขียนโค้ด เล่นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และได้เห็นลูก ๆ ของเขาเติบโตขึ้นอย่างดี

พฤติกรรมศาสตร์

พัฒนาธุรกิจ

กลยุทธ์ & บริหารธุรกิจ

พันธมิตร

ประสบการณ์ลูกค้า

ปฏิบัติการธุรกิจ

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

พัฒนาธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจ

การตลาด

พฤติกรรมศาสตร์

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

Tech

ผลิตภัณฑ์

ศิลป์

ค่านิยมหลักของเราสะกดได้ว่า F-I-R-E 🔥

วัฒนธรรมและค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใครและทำงานอย่างไร

Courage to Fail
ความกล้าที่จะล้มเหลว

เราชอบที่จะทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ และเราเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลว

Integrity
ความซื่อสัตย์

เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและส่งมอบงานอย่างซื่อสัตย์ เราไม่ใช้ทางลัด

Respect
ความเคารพ

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึง ความรู้สึก ความปรารถนา และค่านิยมของพวกเขา

Excellence
ความเป็นเลิศ

เราภูมิใจในงานที่เราทำและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

หากคุณชื่นชอบความท้าทาย ร่วมมือกับเรา !

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ หรือทิ้งข้อความไว้ได้เลย ที่นี่

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.