ความผูกพันต่อองค์กรคืออะไร ?

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร คือเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวบอกถึงความกระตือรือร้นของพนักงานในการทำงานของพวกเขา

การที่จะเข้าใจเรื่องความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรเป็นเรื่องท้าทาย เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ"ความสุข" หรือ "ความพึงพอใจ" ไม่ใช่การรวบผลจากการทำแบบสอบถามประจำปี หรือการเปรียบเทียบกันระหว่างทีมหนึ่งกับอีกทีมหนึ่ง

แล้ว HAPPILY จะเข้ามาช่วยได้ยังไง ?
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเกิดจากหลากหลายแง่มุมของชีวิตการทำงาน ซึ่งเข้ามาสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้ดีที่สุด ที่ Happily เราจำแนกแง่มุมของชีวิตการทำงานออกเป็น 11 มิติ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของความผูกพันที่แต่ละทีมมีต่อองค์กร

3 สิ่งที่ช่วยพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แสดงความคิดเห็นได้แบบ เรียลไทม์

การได้มีโอกาสฟีดแบ็กกันอย่างทันท่วงทีระหว่างพนักงาน กับหัวหน้าทีม และองค์กร คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะยกระดับและปลดล็อกความรู้สึกผูกพันให้เพิ่มขึ้น ความผูกพันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้เลย หากปราศจากวัฒนธรรมของการเปิดใจรับความคิดเห็น

แล้วคุณจะทำให้พนักงานแชร์ฟีดแบ็กกับคุณได้ทันทีและบอกตามความรู้สึกจริงๆ ได้ยังไง?

พัฒนาและสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยม

หัวหน้า คือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของทีม แต่จะทำยังไง...ถึงจะช่วยให้หัวหน้ามีความเข้าใจและเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอได้?

ว่ากันว่าพนักงานไม่ได้ลาออกเพราะตัวองค์กร แต่เพราะหัวหน้าของพวกเขาต่างหาก ซึ่งก็เป็นความจริงที่คนจะอยู่ในองค์กรได้ ย่อมเป็นเพราะพวกเขามีหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม

สร้างความสัมพันธ์ในทีมที่ดีกว่าเดิม

การได้พบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงานเป็นสิ่งที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดในการสร้างความผูกพัน พฤติกรรมที่ดีกว่าเดิม ได้แก่ การชื่นชมและเห็นคุณค่า ฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง และการแลกเปลี่ยนทักษะ ทั้งหมดนี้ต่างมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.