พลังแห่งการชื่นชมและมองเห็นคุณค่า

สิ่งที่สร้าง แรงจูงใจ ให้พนักงานได้มากที่สุดคืออะไร อะไรที่ทำให้เราทำงานเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีฝีมือโดดเด่นได้แรงบันดาลใจมากที่สุด จากชื่อเสียงการด้านการทำงานในแง่ดีและความต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่างานที่ตนทำ วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานฝีมือดีของบริษัทแบบเดิมที่คุ้นเคยกัน คือผลตอบแทนทางการเงิน (โบนัสและการขึ้นเงินเดือน) แต่วิธีนี้ต้องใช้เงินจำนวนมาก และไม่ส่งผลดีในระยะยาว เราจึงควรใช้วิธีที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน อย่างการชื่นชมยอมรับในที่ทำงาน

Book a Demo with us

แล้ว HAPPILY จะเข้ามาช่วยได้ยังไง ?
Happily มอบวิธีให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความชื่นชมต่อการทำงานที่ดีของผู้อื่น โดยพนักงานสามารถมอบเหรียญ (Coins) กับใครก็ได้ที่คิดว่าทำงานได้ดี ผู้จัดการเองก็สามารถ มอบเพชร (Gems) ให้พนักงานที่ทำงานโดดเด่นในแต่ละเดือน ผู้นำระดับสูงสามารถมอบเหรียญ เกียรติยศ (Medals) ที่แสดงถึงค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) คุณได้รับคำชมจากที่ทำงานครั้งล่าสุดเมื่อไร มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณเปลี่ยนให้การชื่นชมยอมรับ เป็นอุปนิสัยในที่ทำงานเท่ากับเป็นการเริ่มกลไกสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน

GIVE +3 COINS

สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มอบได้ 1 ครั้งทุก 7 วัน

GIVE +5 COINS

สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ตั้งใจทำงาน มอบได้ 1 ครั้งทุก 14 วัน

GIVE A GEM

สำหรับพนักงานที่มีความโดดเด่น มอบได้ 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน) ทุก 30 วัน

GIVE A MEDAL

สำหรับพนักงานที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม ให้ได้ไม่จำกัด

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.