ค่านิยมองค์กรให้ที่มีจริง

ทำ ค่านิยมองค์กร ให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมในทางบวก

ให้ค่านิยมขององค์กรกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำและการตัดสินใจในทุกๆ วัน เพื่อเสริมให้คนไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างองค์กรที่บำบัดฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้

Recognition and Values.png
Alignment Check.png
Profile and Culture Add.png

ดึงสิ่งสำคัญออกมาให้ชัด

ด้วยการให้ความสำคัญ และคำนึงถึงค่านิยมขององค์กรเป็นลำดับแรก

ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความหนักแน่นและยืนหยัดในค่านิยมองค์กรเดียวกัน

ให้รางวัลตอบแทน

ให้การชื่นชมและบอกพนักงานของคุณว่าองค์กรมองเห็นคุณค่าของพวกเขา

The Next-Gen Culture Building Solution

เข้าร่วมบ้านของ Happily !

แต่ละบ้านจะเลือกรูปแบบการทำงานเฉพาะ เช่น ผลผลิตของงาน กระบวนการทำงาน หรือบุคลากรที่ทำงาน ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้รับเลือกเข้าบ้านหนึ่งหลังจากทั้งหมดสามหลัง Leonos, Corovus หรือ Delphinus ตามการประเมิน

แข่งขันโดยการเก็บคะแนนสำหรับบ้านของคุณผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในหมู่บ้าน Happily

ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งในทีม และสร้างความสามัคคีและความแน่นแฟ้น

corevalues_preview_1.png
corevalues_preview_2.png

Battle Stadium &
Running Track

นำความสุขและความตื่นเต้นมาสู่ที่ทำงานผ่านกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อพัฒนากลุ่มพนักงาน

เล่นภารกิจประจำสัปดาห์ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีการสนับสนุน สร้างผลงาน การประดิษฐ์ และการแบ่งปันภาพถ่าย

สร้างภารกิจของคุณเองหรือกดเข้าไปในคลังภารกิจของเราที่มีมากกว่า 50 ภารกิจ อัพเดททุกสัปดาห์

ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงผ่านการแข่งขันที่เป็นมิตรบน Running Track โดยใช้ระยะทางจริง

Daily Interventions Designed Just for You

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้จากผู้ดูแล

พนักงานสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและได้รับรางวัลเป็นเหรียญจากผู้เข้าร่วม

ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม

โพสต์หัวข้อ โพล หรือรายการตรวจสอบกลุ่มใน Town Hall เพื่อสนับสนุนการอภิปรายและการแบ่งปันความรู้

core_values_preview_3.png

Core Values
Happily.ai's end-to-end AI Culture Solution

   Human Skills

Recognition   

Operationalizing core values and integrating them into daily actions is crucial, and reinforcing and rewarding behaviors aligned with those values is equally important to maintain a high-performing culture.

Interested in a value-based recognition and rewards solution that can help promote the desired behaviors and foster a culture that aligns with your organization's core values?

Continue reading to learn more

ข้อมูลเชิงลึก

Happily.ai ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีม ซึ่งช่วยให้เรามั่นใจว่าทีมมีความสุข มีส่วนร่วม และเรายังคงยึดมั่นในค่านิยมหลักของเรา การให้ทุกคนสามารถให้/รับการยกย่อง ให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา อุทิศพลังงานเพื่อค้นหาสาเหตุ และมีส่วนร่วมในความท้าทายของทีมเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับความสำเร็จของ MAM

Michelle S - Head of Admin & Brand at Move Ahead Media

รู้จัก Happily.ai ใน 90 วินาที

ภาพรวมเส้นทางการใช้ Happily.ai ในทุก ๆ วัน

Unlock your business potential with Happily.ai's Culture Diagnostic Analysis!

We handle the bits and pieces. You get data-driven insights.

Our solutions

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.