Organizational Culture Handbook

คู่มือการวัดระดับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน (Measuring Organizational Culture)

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ สามารถจัดการกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวังผลลัพท์ได้ ด้วย

การเรียนรู้ซึ่งนิยาม ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้ง

ดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture Index ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า องค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่อ่อนแอ หรือ แข็งแรง อย่างไร?

พร้อมด้วย Guidelines ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Action Items ที่ปฏิบัติได้จริง ทำได้วันนี้ ทันที

Executive Summary ที่อ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว เหมาะสำหรับผู้บริหารที่เวลารัดตัว

เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรทุกคน

What you'll get

Organizational Culture Overview

หนังสืออ่านเบื้องต้นในการทำความเข้าใจและวัดค่าวัฒนธรรมในที่ทำงาน

Survey Questions

คำถามพร้อมใช้งาน เพื่อวัดค่าวัฒนธรรมองค์กร

Benchmarks

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนวัฒนธรรมองค์กรกับเกณฑ์มาตรฐาน

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รับทั้งหมดนี้ได้เลย ฟรีทันที! • What you'll get

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร