คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

Download Now »

Resilience นั้นอาจเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเอ่ยว่า ธุรกิจต้องปรับตัวเก่งเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสี และลุกล้มได้เหมือนตุ๊กตาล้มลุก สิ่งนั้นก็คือ คำจำกัดความของ Resilience นี้เอง

ในช่วงที่ผ่านมา โลกเราได้เผชิญกับความไม่ชัดเจนมากมาย ทั้งการที่ธุรกิจนั้นถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ, การต้องเจอกับอุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นโรคระบาด หรือ นโยบายที่ไม่ชัดแจ้งของรัฐบาล แม้แต่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ เราล้วนเลี่ยงกันไม่ได้

ดังนั้น องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงนั้น จึงจะเป็นผู้ได้เปรียบ เพราะเมื่อพลาดท่าไปแล้วนั้น ก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับตัวมาได้เปรียบได้ แต่ถึงแม้นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะดีแค่ไหน ถ้าพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวที่ต่ำ ก็ไม่อาจนำพา ขับเคลื่อนไปได้

แต่ยังมีข่าวดีคือ คุณสามารถวัดผลว่าพนักงานนั้น มีความสามารถด้านการปรับตัว หรือ Resilience ที่มากน้อยเพียงใด เพื่อที่คุณจะได้สามารถเตรียมตัว เสริมสร้างความสามารถ เติมเต็มสิ่งที่ขาด เพื่อรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอน ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการให้เป็นจริงได้

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ

เข้าใจถึงความหมาย และรายละเอียดที่แท้จริงของความสามารถในการปรับตัว หรือ Resilience ในระดับที่สามารถนำเข้ามาใช้ในการทำงานจริงได้

พร้อมคู่มือการวัดค่า Resilience ช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มความสามารถที่ขาดหาย เพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้

ในคู่มือ มาพร้อม เกณฑ์วัดผล หรือ Benchmark ฉบับมาตรฐาน ที่ช่วยให้คุณสามารถวัดค่าในทุกแง่มุม ทุกมิติของ Resilience ทำให้ทราบได้ว่า จุดใดเด่น จุดใดอ่อน นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างตรงจุด ไม่เสียเวลา และเสียกำลังใจพนักงาน

พร้อม Infographic ที่อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถนำเอาไปแชร์กันในที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือนำไปฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อได้ทันที

What you'll get

ภาพรวมของ Employee Resilience

เข้าใจถึงพื้นฐานและใจความสำคัญของการวัดคะแนนด้าน ความสามรถในการปรับตัว ในที่ทำงานของคุณ

คำถามสำหรับ Survey

ชุดคำถามพร้อมใช้งาน สำหรับการตรวจเช็คความสามารถในการปรับตัวของพนักงานอย่างแม่นยำ

Benchmarks

เปรียบเทียบและประเมินผลคะแนน ความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ด้วยมาตรวัดมาตรฐาน

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book

ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในหนังสือที่ทางเราจะมอบให้กับคุณฟรีๆ ในรูปแบบ E-Book เพียงคุณคลิ๊กเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือจากเรา หลังลงทะเบียนเสร็จ คุณจะได้รับหนังสือฟรีทันที

Trusted by Top Companies

มาดูกันว่าทีมงานมากกว่า 1,000 ทีมใช้ Happily เพื่อเพิ่ม employee engagement และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร