วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร?

Corporate Culture at the Factory

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture หรือ Organization Culture) คำนี้เริ่มกลายเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นมาเรื่อยๆ และได้เริ่มกลายเป็นประเด็นร้อนสำคัญนับตั้งแต่ช่วงหลังยุคโควิดเป็นต้นมา แต่ ความเข้าใจถึง ความหมาย และ นิยามของคำนี้ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถนำไปปฏิบัติจริงภายในองค์กรของคุณได้ต่อไป

วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร

วัฒนธรรมองค์กร คือ ระเบียบทางสังคมในรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมกันในสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ กฎระเบียบ, วิถีปฏิบัติ, ทัศนคติ, บรรทัดฐาน ที่ต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็น แก้วสามประการ ของ วัฒนธรรมองค์กร นั่นคือ ค่านิยมร่วม (Core Values), แรงผลักดัน (Drives), ความต้องการของบุคลากรต่างๆภายในองค์กร (Needs)

วัฒนธรรมองค์กร นั้นเป็นสิ่งที่ไม่คงตัวเหมือนกับวัฒนธรรมในเชิงสังคมอื่นๆ (Non-Static) และมีพลวัต (Dynamic) ที่สามารถปรับเปลี่ยน ผันแปรได้โดยง่าย ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนทีมงานที่เคยมีแบบยกแผง, ผู้นำองค์กรถูกผลัดเปลี่ยน, องค์กรถูกชื้อขายต่อ ถูกควบรวมกิจการ เป็นต้น โดยวิถีที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร นั้นจะช่วยนำพาธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในเชิงลึก

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่จะช่วยรับประกันความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งนี้ โดยทาง Happily.ai ได้จัดทำ หนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร ขึ้นมาเล่มหนึ่ง ที่มีการนำเสนอความรู้ในเชิงลึก รวมทั้งหลักการปฏิบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คุณ มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวางแผน และขับเคลื่อนในการจัดการและพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร ให้สามารถรับมือกับอนาคตได้

E_Book_-_Culture.jpg

ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรีอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โดยหนังสือของเราจะมาในรูปแบบ PDF ที่สามารถ print หรือพกพาใส่โทรศัพท์มือถือ และ tablet ไปอ่านได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ออนไลน์: