วิจารณ์ลูกน้องอย่างไรให้ได้ดี? ทำความรู้จักกับคำว่า Feedback

Happily system

การวิพากย์วิจารณ์ หรือ การให้ Feedback นั้นมักจะถูกมองในแง่ไม่ดี เพราะว่าหลายครั้ง ในสังคมยังไม่เข้าใจว่า การให้ Feedback คืออะไร? วัฒนธรรมการให้ Feedback หรือ Feedback Culture ที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไร? นำมาสู่การวิพากย์วิจารณ์ที่ส่งผลในเชิงลบมากกว่า เช่นการใช้อารมณ์ การบริภาษด้วยคำไม่ดีต่างๆนาๆ? แต่แน่นอนว่าการขาดเสียงวิพากย์วิจารณ์ ก็เหมือนกับการหยุดซึ่งการพัฒนา ดังนั้นวันนี้ ทางเราจะมาช่วยให้คุณเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของ Feedback และ Feedback Culture กันอย่างเข้าใจง่าย

Feedback คืออะไร

Feedback หรือ การวิพากย์วิจารณ์ นั้นคือการมีบทสนทนาแบบตรงไปตรงมา เพื่อสื่อสารถึงผู้รับสารในเชิงสะท้อนถึง สิ่งที่ดี สิ่งที่แย่ สิ่งที่ควรปรับปรุง (ทำนอง Good, Bad, and Ugly) ซึ่งด้วยความที่เน้นจุดสำคัญของความตรงไปตรงมา (Be Frank) นั่นเอง ทำให้เกิดมุมมองจากหลายคนในด้านที่ไม่ดี และเกิดความกลัวต่อสิ่งนี้ เนื่องมาจากความตรงไปตรงมาของการวิพากย์วิจารณ์นั่นเอง โดยการใช้ Feedback โดยทั่วไปนั้น มักจะมีอยู่ 3 รูปแบบนั้นคือ

Negative Feedback

low energy employee

เป็นการพูดถึงจุดที่แย่ ข้อเสีย จุดที่ต้องปรับปรุงโดยตรงๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เครียดที่สุดเพราะว่าการสนทนามักจะไปในทางการจี้จุดแย่ของคนนั้นๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองไม่ดีตรงไหน โดยมักเป็นในรูปแบบที่หลายคนนั้นไม่ต้องการจะได้ยินเป็นที่สุด

Positive Feedback

ส่วน Feedback ชนิดนี้นั้นก็เป็นด้านตรงข้ามกับที่กล่าวมาด้านบนโดยสิ้นเชิง คือเป็นการพูดถึงจุดที่ดี ชม จนไปถึงการป่าวประกาศความดีต่อผู้อื่นเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟัง สร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน การทำดีต่อไปได้เป็นอย่างดี แต่อาจจะทำให้ผู้ได้ยินนั้นมืดบอดในจุดที่ตัวเองควรปรับปรุง หรือกระตุ้นความผยองว่า ตนนั้นดีสุดๆจนเกินไป ขาดความสมดุล

Constructive Feedback

เป็นการหลอมรวมทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกันให้มีความสมดุล นั้นคือ การชมจุดที่ดี ตามด้วยการกล่าวถึงจุดที่ควรปรับปรุง รวมถึงมีการรวมสมอง ให้คำปรึกษาว่า ไปในทิศทางใดถึงจะช่วยให้งานดีมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทความนี้ เพื่อให้การให้ constructive feedback ของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณ ส่งมอบ Feedback ได้อย่างทั่วถึง

peer feedback by happily.ai

การให้ Feedback ถึงพนักงานทั่วองค์กร คือสิ่งที่ผู้เป็นหัวหน้าควรทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน และปรับปรุงส่วนที่ยังแย่อยู่ได้ทันท่วงที แต่ด้วยหน้าที่ คุณอาจไม่มีเวลาตัวต่อตัวขนาดนั้น เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Happily.ai ที่มีระบบแบบสอบถามปลายเปิดรายวัน ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบ Feedback กับพนักงานของคุณได้แบบวันต่อวัน ทั้งยังส่งเสริมการมอบ Feedback ให้แก่กันระหว่างพนักงานเองด้วยระบบ Peer Feedback ที่ช่วยให้พนักงานนั้นสามารถเลือกคนที่คิดว่าจะให้ Feedback ที่ตัวเองสามารถเปิดใจรับฟังได้มากที่สุด ส่งเสริมการพัฒนาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน

ซึ่งถ้าคุณสนใจ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามเพิ่มเติม ทดลองใช้งาน หรือ สั่งชื้อได้ จากแบบฟอร์มด้านล่างได้ทันที!