Employee Surveys มีอะไรบ้าง? และต่างกันอย่างไร?

การตอบแบบสอบถาม Employee Surveys

เมื่อพูดถึง Employee Surveys หรือแบบสอบถามพนักงานนั้น หลายคนอาจจะนึกถึง Employee Engagement Surveys หรือแบบสอบถามความผูกพันของพนักงาน ที่หลายคนมักจะได้ทำกันเป็นประจำทุกปี ทุกไตรมาส หรือแม้แต่ ทุกวัน (ถ้าบริษัทของคุณผู้อ่านใช้งาน Happily.ai ที่มีระบบ pulse surveys ที่ถามคำถามง่าย ๆ ทุกวัน และวันละไม่กี่ข้อ)

แต่ในความเป็นจริงแล้ว แบบสอบถามพนักงาน นั้นมีมากมายหลายรูปแบบ และในแต่ละรูปแบบก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน ถึงแม้จะเป็นการถามพนักงานเหมือนกัน วันนี้ทางเราขอพาคุณมาสำรวจดูว่า แบบสอบถามแต่ละอย่างต่างกันอย่างไร และใช้ทำอะไร?

ประเภทของ Employee Surveys (แบบสอบถามพนักงาน) แบบต่างๆ

Employee Engagement Surveys

แบบสอบถามในรูปแบบนี้นั้นจะเป็นรูปแบบที่ทางเรามีความชำนาญมากที่สุด และถูกบรรจุอยู่ในการเก็บ วัดผล และวิเคราะห์ของ Happily.ai นั่นคือ การวัดผล Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ในมิติต่างๆ เช่นการสำรวจถึงแรงผลักดันในการทำงาน (Employee Motivation), การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Relationship with Manager), และการอยู่ในร่องในรอยเดียวกับค่านิยมหลักขององค์กร (Alignment with Company’s Core Values) เป็นต้น

โดยคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมด้วยตัวอย่างแบบสอบถามที่พร้อมใช้งานได้จริงได้จากหนังสือของเรา

Employee Satisfaction Surveys

ความพอใจในตัวงาน หรือ Job Satisfaction นั้น คือหนึ่งในตัวตัดสินของพนักงานในบริษัทว่า จะลาออกไหม หรือแม้แต่ทำไมถึงทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งโดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน บรรยากาศการทำงาน นโยบายบริษัท ตลอดจนสวัสดิการบริษัทในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็แน่นอนว่า แบบสอบถามนั้นจะต้องมีการออกแบบในการเก็บข้อมูลในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงบริษัทในภาพรวมให้สามารถสร้างความสุขในการทำงานกับพนักงานมากที่สุด

Employee Experiences Surveys

ประสบการณ์ของพนักงาน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประสบการณ์การทำงาน แต่หมายถึง ประสบการณ์ “ในการทำงาน” อยู่ภายในองค์กรตั้งแต่การสมัครงาน การเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน การอบรมพนักงานใหม่ (Onboarding, แต่ในส่วนตรงนี้ก็ยังมีแบบสอบถามในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ Employee Onboarding Surveys ซึ่งทางเราจะกล่าวถึงในโอกาสถัดไป) ไปจนถึง การที่กำลังจะลาออกจากงาน ครบ Life Cycle ซึ่งการที่ทางองค์กรได้รับรู้นั้น นอกจากจะได้ทำการวินิจฉัยถึงว่า ทำไมพนักงานถึงเลือกที่จะมาเข้าบริษัท? ทำไมถึงอยู่? ทำไมถึงลาออก?

360 Surveys

แบบสอบถามชนิดนี้ หลายคนโดยเฉพาะในวงการ HR นั้นมักจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ แต่อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้จัดการหลายๆคนที่ไม่ได้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง หรืออยู่ในองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้มีการประเมินอย่างเป็นกิจลักษณะ โดย 360 Surveys หรือ แบบสอบถามระดับ 360 องศา คือ การทำแบบสอบถามด้าน performance ของพนักงานอย่างรอบด้าน โดยนอกจากจะถามพนักงานเองแล้ว ยังต้องใช้ความเห็นของผู้นำ ผู้จัดการโดยตรง และเพื่อนร่วมงาน มาประกอบเข้าด้วยกันด้วยชุดคำถามที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะทำให้ได้เห็นการประเมินจากหลายแหล่งที่มีความสอดคล้องกันเมื่อนำมาตีความเป็นผลลัพท์

Employee Wellness Surveys

เพราะสุขภาพคนเรานั้นสำคัญ การที่บริษัทจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจต่อสุขภาพ ไปจนถึงในมุมกว้างอย่างสุขภาวะในภาพรวม (Wellbeing) สามารถส่งผลได้ถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ทัศนคติต่อบริษัท สภาพจิตใจ และความจงรักภักดีต่อบริษัทด้วย ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างถูกต้อง มีระบบ มีขั้นตอน บริษัทจะต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงทราบความต้องการของพนักงานในแง่มุมนี้อย่างถ่องแท้เสียก่อน โดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านทาง แบบสอบถามด้านสุขภาพ ที่เน้นไปในแง่มุมต่างๆ เช่น นอนพอไหม, สภาพร่างกายเป็นอย่างไรในการทำงาน, แรงสนับสนุนด้านสุขภาพของบริษัทนั้นมีมากน้อย หรือเหมาะสมต่อความเป็นจริงหรือไม่ เป็นต้น

โดยทาง Happily.ai ก็ได้มีการออกแบบสอบถามเชิงสุขภาพไว้เช่นเดียวกัน โดยคุณสามรถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้

ทั้งหมดคือ ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงองค์กรของคุณ!

แต่ขอให้คุณจำให้ขึ้นใจไว้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเลือกทำ Surveys  แบบไหน จุดประสงค์สำคัญคือ การได้รับรู้ถึงภาวะต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นของพนักงาน ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถตีความ วัดผล และนำมาใช้งานในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรของคุณได้ ดังนั้นการออกแบบสอบถามที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล หรือ วัดผล คำนวณออกมาได้ตรงตามจุดประสงค์ หรือเต็มประสิทธิภาพนั้น ย่อมเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ โดยไม่สามารถนำผลมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ดังนั้น การนำเอาเครื่องมือที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีการชี้แนะโดยทีมงานที่ชำนาญการนั้น จะช่วยให้คุณสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา รวมทั้งบริษัทนำเอาผลลัพท์ไปพัฒนาได้ทันที

Happily.ai ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บ วิเคราะห์ และนำเอาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ คลิ๊กเพื่อศึกษาดูเลยว่า เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร!