ซีอีโอ Happily.ai ย้ำ! ธุรกิจยุคใหม่ อยากรุ่งต้องสร้าง Employee Experiences

Tareef Jafferi at HR Day 2019

บทความจาก หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

ในงาน HR Day 2019 by PMAT นั้น ทรีฟ แจเฟอรี่ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Happily.ai ได้รับเกียรติในการขึ้นพูดบรรยายในหัวข้อ How to Use People Analytics to Shape Your Employee Experience โดยมีเนื้อหาสรุปดั่งนี้

“ทรีฟ แจเฟอรี่” กล่าวว่า องค์กรเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่มีระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการวัดเพื่อให้ทราบว่ารถสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้หรือไม่ เช่นเดียวกับคนที่ต้องวัด employee experience (EX) โดยสามารถใช้ people analytics เป็นเครื่องมือวัดได้ การสร้าง EX เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งทำได้โดยการสร้าง employee journey ที่เริ่มต้นจากวันแรกที่พนักงานเข้ามาจนกระทั่งออกจากองค์กร พนักงานจะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และมีประสบการณ์ที่ดี และไม่ดี จากนั้นจึงออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพนักงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

Social Card Case Studies_001.jpg

“โดย employee journey ของแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน การพิจารณาภาพดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเราสามารถใช้ people analytic ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุปัญหาให้ชัดเจน สร้างสมมติฐาน เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว และวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้”

“องค์กรที่เริ่มทำ people analytic สามารถเริ่มได้จากการสร้าง quick wins โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ใช้ความพยายามน้อยแต่สร้างผลกระทบสูง นอกเหนือไปจากนี้ การปรับเปลี่ยนใด ๆ ในองค์กรนั้นไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งองค์กรเห็นด้วยได้ หากมองในแง่บวกแล้ว การเริ่มต้นที่คนจำนวนน้อย ๆ เพียง 27% ก็สามารถสร้างอิมแพ็กต์ให้แก่องค์กรได้มากเช่นกัน”

Social Card Case Studies_001 copy.jpg

Happily.ai ได้ตั้งสมมติฐานว่า ถ้าหัวหน้าดี พนักงานจะมีความสุข จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นความจริงนอกเหนือจากนี้ยังพบกลุ่มที่แม้ว่าหัวหน้าดี แต่พนักงานไม่มีความสุข เราจึงทำการศึกษาเพิ่มเติม และพบว่าพนักงานกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบต่อความเครียดได้ง่ายมาก เราจึงแก้ไขปัญหาโดยการส่งข้อความที่สร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้พนักงานเปิดรับความท้าทายทุกวัน ผลปรากฏว่าสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้มากกว่า 50% สามารถสรุปได้ว่าเพียงเปลี่ยน mindset ให้มองความท้าทายเป็นโอกาสจะทำให้ความเครียดลดลง และพนักงานมีความสุขมากขึ้น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทดลองใช้งานฟรี เพียงกรอกแบบฟอร์มนี้!