เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย One on One Meetings

One on One Meetings

ในยุคปัจจุบันนั้น บริษัท องค์กรเชิงธุรกิจจำนวนมากนั้น ล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพราะ องค์กรที่เข้มแข็งนั้นจะช่วยในการฝ่าฟันอุปสรรค ความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากการที่องค์กรนั้นมีความชัดเจนในเป้าหมายและการกระทำต่างๆ สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ได้

และนั่นก็ได้นำมาสู่ การนำเอาเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้งาน แม้กระทั่งการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการตรวจสอบ วางแผน และช่วยเหลือในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

แต่ การที่วัฒนธรรมองค์กรจะมีความเช้มแข็งนั้น ขั้นแรกสุด ต้องเริ่มจากภายใน จากพื้นฐานอย่าง การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเสียก่อน เสมือนประเทศจะเข้มแข็งได้ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแรง

โดย การประชุมแบบตัวต่อตัว หรือ One on One Meetings นั้นคือ ขั้นตอนแรกสุด ที่คุณต้องเอาใจใส่ ก่อนที่จะไปในสเต็ปถัดๆไปอย่าง การนำเอาเครื่องมือเข้ามาใช้ และ การจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือแนะนำต่างๆ

ทำไมการประชุมแบบ One on One ถึงช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้?

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า

การทำงานร่วมกัน ก็เหมือนการใช้ชีวิตกับแฟน หรือ การแต่งงาน ซึ่งหลายคู่นั้นต้องประสบความล้มเหลวเพราะไม่คุยกัน นำมาสู่ทิศทางที่เริ่มไม่ไปทางเดียวกัน ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน จนนำมาสู่การเลิกลา หรือทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างหนักหน่วง

ส่วนหนึ่งของการที่พนักงาน ลูกทีม หรือลูกน้อง จะทำตามนโยบาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนพันธกิจขององค์กรนั้น ก็มาจากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับหัวหน้าด้วย ถ้าไม่เข้าใจกัน ก็มักจะนำพาไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ย่ำแย่ รวมไปถึงพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ

ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเอาใจใส่กับการประชุมแบบตัวต่อตัวให้มาก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนประชุมที่ชัดเจน จัดบรรยาการประชุมที่ดี จัดประชุมเป็นประจำ อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง หรือ แบบเว้นสัปดาห์ ตั้งแต่รับพนักงานเข้ามาอยู่ในองค์กร เพื่อป้องกันสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่่ดี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรในภาพรวมต่อไป

ช่วยปรับความเข้าใจในทิศทางของทีมและองค์กร (Alignment)

ในการทำงานนั้น ถ้าหัวหน้าขาดการสื่อสารกับลูกน้อง ขาดการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกัน ก็ย่อมส่งผลต่อความเข้าใจของลูกน้องต่อทิศทางของทีม ทิศทางขององค์กร นำไปสู่หลายปัญหาเช่น การทำงานกันอย่างมั่วซั่ว, การทำงานอย่างไซโล, การทำงานไปคนละทิศคนละทางกับที่บริษัทต้องการ, จนส่งผลทำให้ประสิทธิภาพ รวมถึงผลงานของทีมและบริษัทในภาพรวมตกต่ำ

ดังนั้น การประชุมแบบตัวต่อตัว ทีละคน จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจถึงลูกทีมแต่ละคนอย่างลึกซึ่งเรื่อง ความเข้าใจในทิศทางของทีมและองค์กร สาเหตุของความเข้าใจที่ผิดหรือความไม่เข้าใจ ซึ่งคุณไม่สามรถได้ยินได้จากการประชุมแบบทีม ช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจ และปรับทิศทางได้ทันท่วงที

เสริมสร้างการพัฒนาตัวเองของพนักงาน (Personal Growth)

ขั้นตอนที่มองแล้วอาจจะน่ากลัวหรือตึงเครียดสำหรับตัวพนักงานที่สุดนั่นก็ตือ การพูดคุยกันถึงจุดอ่อนจุดแข็งของงานที่ทำ รวมไปถึงความสามารถ ศักยภาพของพนักงานในปัจจุบัน แต่ในจุดนี้นี่เองที่เรียกว่า เป็นบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ ที่สุดในการพัฒนาตัวพนักงาน ทั้งวิธีการทำงาน การพัฒนาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต่องานอย่างแท้จริง ฉะนั้น อย่ามองข้าม และ ในฐานะหัวหน้า ต้องสร้างบรรยากาศให้ลูกทีมเปิดรับกับคำวิพากย์วิจารณ์ (Feedback)

ในส่วนนี้ถ้าคุณสามารถวางแผนการประชุมที่ดีได้นั้น นอกจากจะไม่สร้างอคติในตัวพนักงาน สร้างความหวาดกลัวให้เกิดการหลบเลี่ยง หรือสร้างบรรยากาศอึดอัดทำลายความโปรดักทีฟนั้น วัฒนธรรมภายใน รวมทั้งการทำงานร่วมกันจะเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าที่คุณคาดไว้เสียอีก

เริ่มวางแผนการประชุมที่ดีได้แล้ววันนี้

โดยการวางแผนการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ Productive และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณให้แข็งแกร่งนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดได้ เพียง กรอกแบบฟอร์มนี้:

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.