บทบาทของผู้นำ ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

Happily and corporate culture

ในโลกของการทำงานนั้น แน่นอนที่องค์กรจะต้องมีผู้นำในการขับเคลื่อน ซึ่งผู้นำที่นี้อาจเป็นแค่ตัวคนๆเดียว (Individual) อย่างเช่น เจ้าของบริษัท, ท่านประธานบริษัท, CEO หรือในรูปแบบกลุ่ม (Collective Leaderships) อย่าง บอร์ดบริหาร (Board of Directors), คณะผู้บริหารจัดการระดับสูง ก็เป็นได้ ซึ่งด้วยอำนาจ ความรับผิดชอบที่มีในตัวองค์กรนั้น ทำให้เลี่ยงไม่ได้ที่ เหล่าผู้นำที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

บทบาทของผู้นำต่อวัฒนธรรมองค์กร

การทำตัวเพื่อให้เป็นแบบอย่าง (Role Model)

เรื่องใหญ่ที่สุดของการขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการ เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำ คือ การออกฎ แนวทางปฏิบัติมามากมาย แต่ตัวผู้นำเองกลับไม่ทำตัวเป็นแบบอย่าง เอาแต่สั่งให้คนอื่นทำอย่างเดียว ทำให้แม้คนอาจจะทำอย่างผิวเผิน แต่ก็ไม่มีใจในนั้น ไม่มีความเชื่อในคุณค่าเชิงวัฒนธรรมจริงๆ เพราะผู้นำไม่ยอมทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ดังนั้น ผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ ปัจเจก หรือ ในฐานะคณะผู้นำ จะต้องเอาใจใส่ในบทบาทของตัวเองให้ดี

ทำการสอดส่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก (Insight)

ข้อมูลทั้งในเชิงตัวเลขและเชิงการสังเกตุการณ์นั้นล้วนแต่มีความสำคัญ ผู้นำที่เอาแต่อยู่ชั้นบนๆไม่ลงมาตรวจสอบข้อมูลความเป็นไปเลย ก็มักจะไม่เห็นว่า วัฒนธรรมองค์กรในบริษัทของตนนั้น กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด เจริญขึ้นหรือเสื่อมทรามอย่างไร กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะสายไปแล้ว ดัวนั้น ตัวผู้นำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมาสังเกตการณ์ เก็บข้อมูล ตรวจสอบ ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด

ศึกษาว่า การนำเอาข้อมูลเชิงวัฒนธรรมมาใช้นั้น สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกม (Game Changer) สำหรับผู้นำได้อย่างไร

ปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับฟีดแบ็ค (Take Action on Feedback)

อย่างที่เราเคยได้กล่าวไว้ในบทความด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ผ่านมา หลายองค์กรนั้นวัฒนธรรมกลับเสื่อมทรามลงไป ไม่ว่าพนักงานไม่อยู่ในร่องในรอยบนค่านิยมองค์กร หรือ พนักงานไม่ทำตามกฎ ละเมิดกฎเป็นว่าเล่น ก็เนื่องมาจากพนักงานรู้สึกว่า ความเห็นของพวกเขาไม่ถูกนำไปปฏิบัติ หรือหัวหน้ามีแผนมีความเห็น ที่นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan) จนพวกเขามองว่า บริษัทไม่เคยจะใส่ใจจริงจังในวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น ผู้นำต้องเอาใจใส่ให้มากในการเก็บ รับ และนำเอา Feedback ไปใช้งาน

ลองศึกษาในกรณีการทำงานจริงของบริษัทที่นำเอา Happily.ai ไปใช้งานเพื่อที่นำเอาไปปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร จนสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์จากแย่กลายมาเป็นดีในท้ายที่สุด

สร้างธรรมเนียมในการให้แรงเชียร์และกำลังใจกับผู้ที่ทำงานลุล่วง (Recognition)

การส่งต่อความชื่นชมยินดีนั้น คือสิ่งที่ดีและควรทำไม่ว่า วัฒนธรรมของบริษัทนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพลังใจและขับเคลื่อนองค์กรในเชิงบวก เป็นหนึ่งในสิ่งกระตุ้นการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยให้พนักงานนั้นมีความผูกพันกับองค์กรและการทำงาน ทำให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะ live up กับวัฒนธรรมขององค์กร ณ ปัจจุบัน ต่อไป โดยผู้ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดธรรมเนียมการส่งมอบสิ่งนี้ให้กันได้ คือ ผู้นำองค์กรนั้นเอง

การส่งมอบเสียงชื่นชมยินดี หรือ การมอบ Recognition นั้นส่งผลในเชิงบวกอย่างไร และ สามารถทำได้อย่างไรบ้าง คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการคลิ๊กลิงค์นี้

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.