สร้าง วัฒนธรรมองค์กร ทำได้อย่างไร? เรามีเคล็ดลับมาบอกคุณ!

Happily Organizational culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร นั้นมักถูกมองข้ามโดยเจ้าของกิจการจำนวนมาก หลายคนไม่ได้ให้การใส่ใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากพอ ทำให้วัฒนธรรมองค์กรในกิจการของพวกเขาเติบโตขึ้นไปอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจพนักงาน พฤติกรรมการทำงานที่ดีไม่ถูกบ่มเพาะอย่างเหมาะสม ขาดไร้ซึ่งเป้าหมายและจุดยึดเหนี่ยว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของกิจการ

วันนี้ทาง Happily.ai จึงมีข้อแนะนำบางประการที่จะช่วยให้คุณ สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยม

กำหนด Core Values หรือ ค่านิยมร่วมในองค์กร

การสร้างค่านิยมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะค่านิยมหรือ Core Values จะกลายเป็นหลัก หมุดหมายสำคัญ ที่จะกำหนดทั้งเป้าหมาย การก้าวต่อไป การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมของผู้ที่ทำงานในองค์กร ตลอดจนถึง การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมในกาลข้างหน้า บริษัทที่ขาด Core Values ที่ชัดเจน จะนำมาสู่ วัฒนธรรมองค์กรที่ไร้ความชัดเจน ไร้เป้าหมาย กับการออกแบบกฎที่ขาดความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะทำ ถึงระดบ Dysfunctional โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้านการสร้าง Core Values ที่เข้มแข็งได้จาก บทความนี้

ผู้นำต้องลงมาขับเคลื่อนอย่างมั่นใจ และสอดคล้องกับค่านิยมที่วางเอาไว้

ขึ้นชื่อว่าผู้นำนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับสูง หรือผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ แม้แต่อดีตผู้นำ ก็มักจะมีอิทธิพลที่สูงในการชักนำ สร้างสรรค์ ชี้แนะ ผู้ตาม เหมือนดังเช่นในกรณีสงครามยูเครน ที่ถ้า Zelensky หนีไปเสียก่อนยูเครนอาจจะพ่ายแพ้ไปแล้วก็ได้ แต่ด้วยการยืนหยัด ช่วยให้ชาวยูเครนขึ้นมาต่อสู่อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนถึงได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศทั่วโลก หรือแม้แต่การที่ Poroshenko อดีตประธานาธิบดี ได้กลับมาร่วมต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงค่านิยมด้านความเป็นชาติอย่างชัดเจน ทำให้กองทัพและประชาชนที่ดูแล้วน่าจะแพ้ได้ง่ายๆ กลับมาเข้มแข็งอย่างเหลือเชื่อ

ในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมก็เช่นกัน เราขอให้คุณศึกษาจาก กรณีศึกษาและแนวทางที่ดีสำหรับผู้นำในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจากฝ่าย People Sciences ของเรา ที่นี่

รับฟังเสียงจากพนักงาน (Feedback)

เพราะองค์กรไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน การเปิดรับข้อคิดเห็นจากพนักงานนั้น นอกจากจะช่วยสร้างความ innovative แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่เกิดใหม่ หรืออยู่ในระยะเริ่มต้น ผู้นำควรรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานชุดแรกๆให้ดี และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงไม่ขัดกับ Core Values ที่วางเอาไว้ เพื่อสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมั่นคง

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราขอชวนคุณดาวน์โหลดหนังสือด้านวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบ Ebook แบบ PDF ที่อ่านง่าย สบายตา พกพาสะดวก เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อรับหนังสือฟรี: