เราจะสร้าง Employee Engagement ภายในองค์กร ได้อย่างไร?

เราจะสร้าง Employee Engagement ภายในองค์กร ได้อย่างไร?

การสร้าง Employee Engagement หรือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่องานและองค์กรนั้น กล่าวไปแล้วบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่า ง่ายแค่ ทำ survey แจกให้พนักงานทำ บางกลุ่มก็ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องมีการจัดกิจกรรม การวัดผลต่างๆมากมาย และบางกลุ่มก็งงๆว่า จะทำอย่างไร กับไม่ใช่หน้าที่ของตนที่เป็นแค่ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการด่านหน้า แต่ว่า มันง่ายหรือยากอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นจริงๆหรือ? รวมทั้ง สิ่งที่ทำนั้นเป็นการสร้างให้เกิด Engagement ขึ้นมาจริงหรือไม่? ถ้าไม่แล้วต้องทำอย่างไร?

ดังนั้น วันนี้ Happily.ai จะมาแนะนำคุณแบบสั้นๆว่า คุณจะสามารถสร้าง Employee Engagement ในองค์กรขึ้นมาได้อย่างไร ให้ก่อเกิดขึ้นมาได้จริงๆ

สนับสนุนการมอบเสียงชื่นชมให้แก่กันและกัน (Employee Recognition)

การที่หัวหน้าจะส่งเสียงชื่นชมให้กับพนักงาน หรือพนักงานชื่นชมกันนั้น เป็นสิ่งที่เหมาะสม สมควร เพราะทุกคนนั้นย่อมมีความรู้สึกชื่นใจ เพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นยามที่ได้รับคำชอบ รวมถึงทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญกับทีมและองค์กร จัดได้ว่าเป็นการเพิ่ม Employee Engagement อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นผลได้ดี ชัดเจน

จัดกิจกรรมในการสร้างความเป็นทีม (Team Building)

ถึงแม้การทำงานภายในบริษัทนั้น มักจะมีทั้งการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างแผนก หรือ ระหว่างเพื่อนร่วมงานกันเอง แต่อย่างไรเสียการทำงานเป็นทีมก็ต้องมี ทั้งเป็นหัวใจหลักในการบรรลุความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อองค์กรที่มีความชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรต้องมีการนำเอากิจกรรมการสร้างทีม หรือ Team Building เข้ามาในการสร้างให้พนักงานมี Engagement กับทีม ตัวงาน และองค์กร ได้อย่างไม่เคอะเขิน รวมถึงขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในทางลบในทีมได้อีกด้วย

รับฟังความเห็นของบุคลากร สนับสนุนการให้ความเห็นซึ่งกันและกัน (Feedback)

บริษัทไม่ใช่แต่สถานที่ แต่คือผู้คน ถ้าบริษัทไม่รับฟังความเห็นพนักงาน ก็จะไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับพนักงานได้ รวมถึงเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเคารพหรือมีความสำคัญกับองค์กรเท่าที่ควร ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้พนักงานเปิดใจวิพากย์สร้างสรรค์ จากการปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ Feedback จึงเป็นการสร้าง Employee Engagement ที่สำคัญยิ่ง

นำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้

ทั้งหมดนี้คุณจะสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ เพียงแค่มีการนำเอาเครื่องมืที่เหมาะสมเข้ามาก็จะสามารถช่วยคุณสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองแรง แถมได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย Happily.ai ซึ่งมีฟีเจอร์ครอบคลุมการสร้างทั้ง 3 สิ่งข้างต้นได้อย่างครบถ้วน

ลงทะเบียนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย!