1 นาทีของผู้จัดการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ที่ทำงานได้

Manager and employee

ผู้จัดการ นั้นมักจะมีเวลายุ่ง มีการพักผ่อนที่น้อย แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้การสื่อสารอย่างหนักหน่วง เพื่อให้งานดำเนินไปได้

แต่ถ้าการสื่อสารนั้นไม่ดี เต็มไปด้วยคำพูดในเชิงลบ ย่อมที่จะส่งผลเสียกับงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับลูกน้อง

ลองเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร ให้แต่ละวันนั้นน้อยแต่มาก เพียงหนึ่งนาทีกับพนักงาน ด้วยคำพูดในเชิงบวก

เน้นการส่งมอบเสียงชื่นชม ประเด็นลบเน้นร่วมกันหาทางแก้

แล้วบรรยากาศในการทำงานจะดีขึ้น พนักงานจะอยากทำงานให้คุณมากขึ้น ผลประกอบการจะค่อยๆบวกขึ้นอย่างหวังตั้งใจ

แค่ 1 นาที ทำอะไรดีๆ แล้วทุกอย่างจะดีเอง

ลองวางแผนคุยกับพนักงานของคุณวันละ 1 นาที เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือการวางแผนพูดคุยกับพนักงานของคุณแบบตัวต่อตัวฟรี!

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.