เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย One on One Meetings

Published by Happily.ai Team on
One on One Meetings
ในยุคปัจจุบันนั้น บริษัท องค์กรเชิงธุรกิจจำนวนมากนั้น ล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพราะ องค์กรที่เข้มแข็งนั้นจะช่วยในการฝ่าฟันอุปสรรค ความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากการที่องค์กรนั้นมีความชัดเจนในเป้าหมายและการกระทำต่างๆ สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จตามที่ได... Read

Performance Management เกี่ยวข้องกับ Employee Engagement อย่างไร?

Published by Happily.ai Team on
ผู้จัดการทำลัง manage performance ของพนักงาน
ที่ผ่านมา ทาง Happily.ai ได้เคยกล่าวถึง Performance Management หรือ การบริหารความสามารถในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ความหมาย การปฏิบัติ ไปจนถึง ข้อดี ข้อเสีย ไปจนหมดแล้ว ซึ่งถ้าผู้อ่านยังไม่ได้อ่านบทความดังกล่าวนั้น คุณสามารอ่านได้จา... Read

บทบาทของผู้นำ ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

Published by Happily.ai Team on
Happily and corporate culture
ในโลกของการทำงานนั้น แน่นอนที่องค์กรจะต้องมีผู้นำในการขับเคลื่อน ซึ่งผู้นำที่นี้อาจเป็นแค่ตัวคนๆเดียว (Individual) อย่างเช่น เจ้าของบริษัท, ท่านประธานบริษัท, CEO หรือในรูปแบบกลุ่ม (Collective Leaderships) อย่าง บอร์ดบริหาร (Board of Directors), คณะผู้บริหารจัดการระดับสูง ก็เป็นได้ ซึ่งด้วยอำนาจ ค... Read

รู้จักกับ วัฒนธรรมองค์กร 5 ประเภท? องค์กรของคุณคือแบบไหน?

Published by Happily.ai Team on
Happily Culture
องค์กรในแต่ละองค์กรนั้น ล้วนแต่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่ต่างกันของผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ทำให้แต่ละองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมวันนี้ Happily.ai จะขอชว... Read

รู้จักกับ 5 องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กร

Published by Happily.ai Team on
Employee at work
วัฒนธรรมองค์กร ได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญที่องค์กรต่างๆตั้งแต่ธุรกิจขนาดยักษ์ มาจนถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้หันมาใส่ใจอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไหร่หลายคนที่ทำงานอยู่ในด้านนี้ อาจจะด้วยความเต็มใจหรือถูกสั่งการลงมา อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? หลายคนก็อาจจะมีความสับสน ห... Read
By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.