กรณีศึกษาของ Socialgiver

บริษัท Startup ที่ตั้งใจสร้างสังคมใช้ Happily เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและความเป็นผู้นำในเชิงรุก

ผลลัพธ์ที่ได้

ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างต่อเนื่องในอัตราการยอมรับ 100% ที่เพิ่มความคล่องตัวและคุณภาพของการสื่อสารในที่ทำงาน

ความคล่องตัวขององค์กร

ทีมปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทุกคนสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัท

ฟีดแบ็กที่ต่อเนื่อง

ให้ความเข้าใจแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับจุดแข็งและความท้าทายของทีมสำหรับผู้จัดการและหัวหน้า

การสนทนาที่ดีขึ้น

เริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายซึ่งสร้างความไว้วางใจและปรับปรุงสถานที่ทำงาน

ใช้ได้จริง 100%
มีส่วนร่วมในการชื่นชมกันและกัน 100%
ผลประโยชน์ละผลตอบแทนของบริษัท

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

ติดต่อเราหรือลงทะเบียนใช้ได้เลย

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.