กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสัตว์ Smile Pets

โรงพยาบาลสัตว์ที่ใช้ Happily สานสัมพันธ์กลุ่มคนในที่ทำงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานแนวหน้าในสถานที่ต่างๆ และความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น

การรวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ผ่านการสำรวจอุณหภูมิในที่ทำงาน แทนการสำรวจความคิดเห็นแบบเดิม ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมและเชิงรุก

การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

การรู้จักเพื่อนร่วมงานและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น

ความเป็นผู้นำในด้านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของทีม ตัวบล็อกการมีส่วนร่วม และการเข้าแทรกอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ใช้ได้จริง 100%
หัวหน้าเชิงรุก
เรียลไทม์

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

ติดต่อเราหรือลงทะเบียนใช้ได้เลย

By using this website you agree to our Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.