กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสัตว์ Smile Pets

โรงพยาบาลสัตว์ที่ใช้ Happily สานสัมพันธ์กลุ่มคนในที่ทำงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานแนวหน้าในสถานที่ต่างๆ และความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น

การรวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ผ่านการสำรวจอุณหภูมิในที่ทำงาน แทนการสำรวจความคิดเห็นแบบเดิม ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมและเชิงรุก

การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

การรู้จักเพื่อนร่วมงานและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น

ความเป็นผู้นำในด้านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของทีม ตัวบล็อกการมีส่วนร่วม และการเข้าแทรกอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ใช้ได้จริง 100%
หัวหน้าเชิงรุก
เรียลไทม์

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

ติดต่อเราหรือลงทะเบียนใช้ได้เลย